Як правильно написати дипломну роботу

0
1772

Дипломна робота - це наукове дослідження, щоґрунтується на комплексному підході до роботи і всебічному дослідженні теми. У наш час вища освіта є найважливішим етапом у формуванні людини як майбутнього фахівця і як особистості. В результаті, отримавши освіту людина зможе конкурувати на ринку праці і зможе продати свій талант. Так написання дипломної роботи - являються завершальним етапом в отриманні диплома. Писати її можна самому або скористатися допомогою професіоналів, які пишуть дипломні роботи на замовлення. У написанні дипломної роботи дуже важливим моментом є відображення студентом всебічності досліджуваної ним теми і правильне структурування роботи.

Структура дипломної роботи

 

  • анотація;
  • титульний лист;
  • введення;
  • зміст;
  • 2-3 розділу основна частина;
  • висновок;
  • додатки;
  • список використаної літератури.

Зараз давайте все розберемо по порядку.

Титульний лист

Титульний лист уявляє собою аркуш, на якому відображають інформацію про: виконавця і керівника роботи, темі диплома й вказується рік виконання роботи. Титульний аркуш печатаеют на комп'ютер 14 шрифтом відразу ж після написання основної частини.

Зміст

На 1 етапі при написанні дипломної роботи правильним буде скласти зміст. Варто зазначити що, саме завдяки структурованого і правильному змістом вашадослідна робота буде відображенням всебічно і вона буде висвітлювати проблематику написання та дослідження, а також всі аспекти обраної теми. Перед тим як приступити до написання основної частини дипломної роботи студенту рекомендується показати план дослідження своєму керівникові, в результаті він отримає корекцію і попередні наставлення щодо подальшого написання.

Основна частина

Самою копіткої і важливою роботою під час написання дипломної роботи є її основна частина. Вона складається з 2-3 розділів.

1 розділ

1-а частина - це теоське розкриття всіх аспектів цієї теми. На даному етапі виконавець повинен вивчити безліч наукових робіт і літературних джерел з цього питання. 1-й розділ повинен складатися з 3-4 підрозділів - це дпозволяет в повній мірі і всебічно розкрити дану тему. У тому випадку, коли певні питання є предметом суперечок, тоді вам треба сраВНИТИ думки вчених про даної теми, і даної основі зробити висновки в наприкінці відповідного розділу, причому дані висновки повинні підсумувати основні аспекти досліджуваної вами теми.

2 розділ

Далі йде другий розділ. 2 розділ дипломної роботи - є практичною частиною в якій відображаються практичное питання, які стосуються предмета досліджуваної вами теми. Так практична частина дипломної роботи грунтується на аналізі та досвіді студента, щодо досліджуваної ним теми.

Порівняльні, математичні, соціологічні, статистичні методи, також методи спостереження, синтезу, дедукції та індукції та інші - є основними методамианалізу та дослідження при написанні практичної частини. Наприкінці цього розділу студенту потрібно зробити висновки і підсумувати отримані ним практичні результати дослідження та основні аспекти практичної частини.

3 розділ

Третій розділ - він же завершальний етап дослідження. Відповідно 3 Розділ складаєтьсят з 2-3 пунктів. Основні питання 3 розділу: рекомендації та удосконалення дослідженого предмета та об'єкта відповідних вашої теми. На основі синтезу та аналізу в цьому розділі здійснюється аналіз конкретних шляхів спрямованих на вдосконалення та подальший розвиток об'єкта досліджуваної вами теми.

Висновки

Коли основна частина дипломної роботи завершена - потрібно зробити висновки, що є підсумком теоретичної та практичної дослідницької роботи і в яких повинні міститися основні постулати досліджуваної вами теми, в яких повинні висвітлюватися отримані вами практичний досвід, практичні результати і новизна отриманих вами результатов.

Щоб грамотно написати дипломну роботу дуже важливо всебічно вивчити літературу, монографії, наукові статті, думки вчених і фахівців. Для неупередженого та всебічного дослідження питань цієї теми потрібно вивчити не менше 50-100 джерел.

Список використаної літератури

УНаприкінці написання дипломної роботи потрібно сформувати список використаної вами літератури, відповідно цей список є невід'ємною частиною диплома: використовувані книги нумерують і відображають в алфавітному порядку. Крім того в дипломній роботі повинні бути програми: документація графіки, таблиці з розрахунками, малюнки, схеми й інша информация ..

Структуризація і группірова

Завершальний етап написання дипломної роботи - структуризація і угрупування введення, всіх розділів, висновків, додатків, списку літератури в єдиний документ, який відображає структуровану науково-дослідну роботу для майбутньої її захисту. < / p>

Автор: Світ перекладів
ОЦІНИТИ НОВИНУ
5 (голосів: 0)

Комментарии:

ВВЕРХ