Декларація прав людини

3
9748

Декларація прав людини

Переклад декларації прав людини прийнятої 217 А (III) резолюцією ООН.

 1. Люди з'являються на світ вільними і однаковими у своїх правах і гідності. Людина наділена інтелектом і совістю і має діяти по братськи по відношенню один до одного.
 2. Будь-яка людина зобов'язана володіти усіма правами й усіма свободами, визначеними даною Декларацією, без будь-якої відмінності, як по відношенню до статі, кольору шкіри, раси, релігії, мови, політичних або інших переконань, соціального чи національного походженням, станового, майнового або іншого положення.
  Крім цього, не потрібно проводити будь-якої відмінності на базі правового, політичного, або інтернаціонального статусу країни або місцевості, до якої людина має безпосереднє відношення, незважаючи на те чи є дана територія підопічною, вільною, кимось керованою або якось по-іншому обмеженою у власній суверенності.
 3. Будь-яка людина володіє правом на життя, на волю і на власну недоторканність.
 4. Людина не повинна знаходиться в рабстві або неволі; рабство і работоргівля не дозволені у всіх проявах.
 5. Людина не повинна бути піддана тортурам або запеклим, безжальним або принижуючим його власну гідність поводженню і покаранню.
 6. Будь-яка людина, в якому б місці вона не знаходилася, має право на визнання її особистих прав.
 7. Всі люди однакові перед законодавством і у них є право, без будь-якого відмінності, на однакову охорону закону. У всії є право на рівний захист від будь-яких дискримінацій, які порушують данну Декларацію, і від усіх підбурювань до аналогічної дискримінації.
 8. Будь-яка людина володіє правом на дієве поновлення в правах за допомогою компетентних державних судів тоді, коли порушуються його головні права, надані конституцією або законодавством.
 9. Жодну людину не можуть безпідставно затримати, заарештувати, або вигнати.
 10. На основі встановленої рівності для визначення прав і повинностей і для визначення достовірності пред'явленого обвинувачення, будь-яка людина має право, на привселюдний розгляд справи і з дотриманням необхідних вимог до справедливості незалежним і об'єктивним судом.
 11. - Будь-яка людина, що підозрюється в скоєнні правопорушення, може доти вважатися невинною доки її вину не доведуть законним шляхом з використанням привселюдного суду, при якому вона буде мати всі способи для власного захисту.
  - Жодну людину не можна засудили за злочин на основі якої-небудь дії або бездіяльності, які в той час коли їх вчинили не були правопорушенням згідно з державними законами або за міжнародним правом. Ще не може застосовуватися більш важке покарання, ніж те, що могли б застосувати тоді, коли вчинили це правопорушення..
 12. Жодна людина не повинна зазнавати будь-якого втручання в його власе і сімейне життя, будь-яким зазіхань на недоторканність його житла, таємницю його поштового листування або на його незаплямованість і добре ім'я. Всі люди володіють правом на охорону закону від такого втручання або таких посягань.
 13. - Будь-яка людина володіє правом вільно переміщатися та вибирати собі місце для проживання в межах будь-якої країни.
  - Будь-яка людина володіє правом залишати і повертатися в будь-яку державу, в тому ж числі й свою власну.
 14. - Будь-яка людина мають право шукати укриття від переслідувань в інших державах і право скористатися цим укриттям.
  - Цим правом можна скористатись якщо людина переслідується на підставі вчиненого ним неполітичного правопорушення, або дії, що суперечить завданням і нормам ООН.
 15. - Всі люди володіють правом на громадянство.
  - Жодну людину не можна безпідставно позбавити його громадянства або права змінити його громадянство.
 16. - у дорослих чоловіків і жінок є право без всяких обмежень за расовою ознакою громадянством або релігіїєю стати подружжям і створювати свою сім ю у них є такі самі права при вступі в шлюб під час подружнього життя і при розлученні.
  - Шлюб можна укласти тільки за умови вільної і повної згоди як чоловіка так і жінки що вступають у шлюб.
  - Сім'я це натуральний та головний осередок соціуму і вона володіє правом на захист суспільством і країною.
 17. - У будь-якої людини є право володіти майном як самостійно, так і разом із другими людьми.
  - Ні в однієї людини не можна безпідставно відбирати її майно.
 18. У всіх людей є право на вільне вираження їх думок, совісті і релігійних поглядів; при цьому людина може вільно змінити свою власну релігію або світогляд і вільно сповідувати обрану релігію або світогляд як самостійно, так і спільно з іншими, громадським або особистим розпорядком в знанні, богослужінні і виконанні ритуалів і релігійних обрядів.
 19. У будь-якої людини є право на вільність поглядів і на їх вільне вираження; Сюди включається право вільно і невимушено слідувати своїм поглядам і вільно шукати, отримувати та пропагувати інформацію і думки всіма способами і вільно від державних кордонів.
 20. - Будь-яка людина володіє правом на свободу мирних зустрічей та об'єднань.
  - Жодну людину не можна змусити вступити в яку-небудь організацію.
 21. - Будь-яка людина володіє правом приймати участь в процесі управління своєю державою як самостійно так і з при участі вільно обраних представників держави.
  - У всіх людей є право рівноцінного доступу до держслужби у власній державі.
  - Бажання людей має лежати в основі урядової влади; це бажання повинно виражатся у вигляді періодичних і непідробних виборів, що повинні проходити при загальному і рівноцінному право виборців, за допомогою прихованого голосування чи інших рівноцінних форм, які забезпечують вільність голосування.
 22. У будь-якої людини, як в одиниці громадськості є право на громадські гарантії та на реалізацію потрібних для підтримки власної гідності і для вільного розвитку власної особистості культурних, соціальних та економічних прав за допомогою посередництва державних зусиль і інтернаціональної взаємодії і в співвідношенні з будовою і можливостями кожної країни.
 23. - У будь-якої людини є право працювати, і право на вільний вибір роботи, на гідні і відповідні робочі умови і на захищеність від незайнятості.
  - У будь-якої людини, без яких-небудь обмежень, є право на однакову оплату за однакову працю.
  - У будь-якої людини, яка працює є право на заслужену і прийнятну винагороду, що забезпечує гідне прожиття для самої людини і для її родини, і яка, при необхідності, доповнюється другими засобами суспільного забезпечення.
  - У будь-якої людини є право формувати професійні об'єднання та вступати в них з метою захисту особистих інтересів.
 24. У будь-якої людини є право на відпочинок і вільний час, сюди включається право на розумне обмеження трудового дня і на періодичну оплачену відпустку.
 25. - У всіх людей є право на такий рівень існування, включаючи їжу, одяг, житло, медичну допомогу і потрібні соціальні послуги, що потрібні для підтримки здоров'я і благополуччя їх і їх родин, і право на матеріальну допомогу при безробітті, захворюванні, непрацездатності, вдівстві, приході старості або в іншому випадку втрати засобів для життя з причин, ще від людини не залежать.
  - Матері та діти мають право на особливе піклування та підтримку. Всі немовлята, які народилися у шлюбі або за межами шлюбу, повинні скористатися подібним громадським захистом.
 26. - У будь-якої людини є право на навчання. Навчання має бути неоплачуваним, принаймні це стосується первісної й загальної освіти. Початкове навчання повинно здійснюватись неодмінно. Інженерне і професійне навчання повинні бути доступними, і необхідно також щоб вища освіта була однаково доступною всім на підставі їхніх умінь.
  - Потрібно направити навчання на повне удосконалення людської особистості і до зростання визнання людських прав і базових свобод. Навчання має сприяти розумінню, терпінню та приятельству між націями, релігійними і расовими об'єднаннями, і повинно допомагати роботі ООН з підтримки миру.
  - У батьків є переважне право при виборі виду навчання для власних неповнолітніх дітей.
 27. - У всіх людей є право без перешкод приймати участь у культурному житті соціуму, одержувати насолоду від мистецтва, брати участь у науковому прогресі і використовувати в своїх інтересах його блага.
  - У будь-якої людини є право на охорону власних матеріальних і моральних інтересів, які є результатом його авторських художніх, літературних, наукових праць.
 28. У будь-якої людини є право на громадський і інтернаціональний порядок, при якому він може скористатись повністю всіма правами і свободами, викладеними в даній Декларації.
 29. - Усі люди мають повинності перед соціумом, в якому лише і може бути вільне і досконале формування їх особистостей.
  - При реалізації власних прав і свобод кожна людина може відчувати тільки обмеження, які прийняті законодавством тільки з метою надання належної поваги і підтримки свобод і прав інших людей і задоволення законних вимог моральності, державного порядку і загального добробуту в демократичному соціумі.
  - Втілення цих прав і свобод ніколи не може суперечити завданням і нормам ООН.
 30. Нічого в цій Декларації не повинно бути роз'яснено, як дозвіл якій-небудь країні, групі людей або окремій людині проводити якусь діяльність або робити дії, які спрямовані на ліквідацію прав і свобод, описаних в даній Декларації.
Автор:

Комментарии:

 • avatar
  Maxim - 9.02.2013, 13:51
  That kind of thinking shows you're an epxert
 • avatar
  Тамара - 17.02.2013, 15:42
  Супер пост.
 • avatar
  Федя - 18.02.2013, 17:52
  Занятная мысль
ВВЕРХ