Вимоги до оформлення дипломної роботи

0
1424

повинна включати текстову частину (пояснювальна записка обсягом 30-40 аркушів рукописного тексту або 20-30 авторських аркушів), графічну частину - креслення, виконані на аркушах формату А4, а також обов'язково - відгук керівника дипломної роботи.

Допускається заміна графічної частини виготовленням макета або виконання творчого завдання у відповідності з темою дипломної роботи. Матеріал викладається у логічній і технологічної послідовності. Логіко-смислові частини тексту виділяють з допомогою абзаців. Технологічні терміни та визначення виділяють, підкреслюють лініями різних конфігурацій в залежності від технологічної послідовності.

Що включає зміст?

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаних літературних джерел, додатки, якщо вони є. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або приводити їх в іншій редакції порівняно із заголовками у тексті не дозволяється. Усі заголовки починають з великої букви без крапки в кінці.

У кожного з розділів дипломної роботи повинні бути:

  • Вступ (2-3 сторінки) повинна містити обґрунтування актуальності та практичного значення обраної теми дипломної роботи. Мотивовано довести, що виходячи із сучасного стану розвитку, наприклад, економіки регіону обрана тема є актуальною, як з точки зору теоретичних знань, так і з практичних умінь і навичок;
  • Розділ 1 (3-4 сторінки) пов'язаний, як правило, з матеріалознавства: необхідно визначити матеріали для виконання певної конкретної роботи, описати їх фізичні та хімічні властивості, спосіб приготування, а також зробити узагальнений висновок про доцільність використання саме цих матеріалів;
  • Розділ 2 (3-4 сторінки) - подається за необхідності у вигляді таблиці або рисунка, назви, характеристики і способів застосування інструментів. Далі, за наведеним алгоритмом, описуються пристрої та інвентар;
  • Розділ 3 (10-12 сторінок) - це велика частина роботи. Учні самостійно складають технологічні карти або використовують вже існуючі, описують послідовність виконання технологічних операцій у ході виконання цієї роботи. В цьому розділі використовують малюнки, схеми, що ілюструють технологічний процес. Описують новітній досвід, інноваційні технології та методи виробництва робіт;
  • Розділ 4 (2-3сторинкы) - наводяться норми і розцінки на необхідні технологічні роботи.

Норми часу визначають кількість робочого часу, яка необхідна для виконання того чи іншого виду роботи (виготовлення продукції) високої якості за умови правильної організації праці.

Норма праці - це кількість робіт (продукції) високої якості, яку робітник певного розряду повинен виконати за умови правильної організації праці за одиницю часу.

  • Висновок (1-2 сторінки) - завершальна частина дипломної роботи, у якій узагальнюється ці матеріали і розкривається практичне значення теми дипломної роботи.

Перекладено сервісом "Яндекс.Перекладач": translate.yandex.ru.

Автор: Світ перекладів
ОЦІНИТИ НОВИНУ
5 (голосів: 0)

Комментарии:

ВВЕРХ