Що собою являє дипломна робота спеціаліста?

0
1179

Кваліфікаційна дипломнаробота фахівця є підсумковою кваліфікаційною роботою, в якій студент вирішує комплекс взаємопов'язаних професійних завдань відповідно до вимог освітньої кваліфікаційної характеристики (ОКХ) спеціаліста. Давайте поговоримо про це більш детально і розповість нам про кваліфікаційної роботі Карасьов А. А. - співробітник компанії.

Як правильно розуміти словосполучення « кваліфікаційний характер роботи »?

Дипломна робота фахівця, як і дипломна робота бакалавра, має кваліфікаційний характер. Під цим розуміють те, що при виконанні дипломної роботи майбутній фахівець повинен виявити вміння вирішувати типові задачі, окреслені в ОКХ фахівця і характерні для його подальшої і практичної діяльності. З іншого боку, дипломна робота призначена для того, щоб викладачі в процесі виконання і при захисті цієї роботи могли об'єктивно визначити, наскільки в студента сформовані здатність до вирішення даних типових завдань і зробити підсумок повідповідності його підготовки вимогам, обумовленим ОКХ.

Чим дипломна робота спеціаліста відрізняється від інших наукових робіт?

Дипломна робота відрізняється від попередніх курсових робіт та дипломної роботи бакалавра не тільки тривалістю виконання, але і як наслідок - великим обсягом і кількостейом отриманих студентом результатів, а також глибиною їх аналізу, ступенем узагальнення, більш глибоким розумінням місця та значення цих результатів у вирішенні дослідницьких завдань з даної тематики, які складають відповідну науково - технічну проблему.

Дипломна робота має наступні цілі:

 

  • Здобуття навичок самостійного виконання значних за обсягом наукових досліджень під керівництвом наукового керівника;
  • Закріплення і розширення знань з лекційним курсам та практичних тем, які вивчалися у відповідності з навчальним планом;
  • Придбання та поглиблення теоретичних і практичних знань в області та міжнародного бізнесу, які не входили безпосередньо в навчальний план;
  • Придбання і закріплення навичок роботи зі спеціальною науково-технічною літературою;
  • Придбання навиков використання ПЕОМ для обробки результатів, виконання обчислень, моделювання та планування експерименту, для електронного відображення текстової та графічної інформації, а також для пошуку науково-технічної інформації за допомогою системи Інтернет або локальних інформаційних систем.

  Як отмечалось, в процесі виконання дипломної роботи студент повинен підтвердити наявність навичок і знань, отриманих в попередній період навчання, і вміти застосувати їх при вирішенні завдань, які входять до дипломну роботу.

Що таке пред дипломна практика?

Виконанню дипломної роботи передує перед дипломнапрактика. Вихідні дані і результати, отримані при проходженні переддипломної практики, використовують в дипломній роботі. До початку виконання дипломної роботи студент повинен:

  • Бути добре знайомим з науковою літературою;
  • Орієнтуватися в суміжних питаннях;
  • Володіти необхідними методами конкретно - економічних досліджень;
  • Вміти формулювати висновки і обдумувати отримані результати в порівнянні з літературними даними.

У процесі виконання даної роботи студент повинен творчо використовувати стандарттивні методи, якими він опанував раніше, для вирішення нестандартних завдань, а також виконувати комплексні дослідження, які проводяться із застосуванням наукових методів, інформативно доповнюють один одного.

Автор: Світ перекладів
ОЦІНИТИ НОВИНУ
5 (голосів: 0)

Комментарии:

ВВЕРХ