Основні види протигазів, їх характеристики.

2
5338

протигаз

протигаз Протигаз - це прилад для захисту обличчя, очей та органів дихання людини від радіоактивних і отруйних речовин, шкідливих домішок, бактеріальних засобів, які находяться в повітрі у вигляді аерозолів, газів або пари.

Протигази за принципом захисту можна поділити на:

 • фільтруючі протигази (ПДФ-2Д (ш), ДП-7ВМ, ГП-7), які очищають (фільтрують) вдихуване повітря;
 • ізолюючі протигази (ІП-6, ІП-4МК з патроном РП-7, ІП-4М, а також шлангові протигази: ПШ-1, ПШ-2), які ізолюють органи дихання від зовнішнього середовища.

За призначенням фільтруючі протигази можна розділити на:

 • промислові
 • цивільні
 • військові

фільтруючі протигазиЦивільні та військові протигази потрібні для захисту від отруйних речовин, бактеріальних аерозолів і радіоактивного пилу; промислові для захисту від шкідливих домішок, що випаровуються на виробництві.

Фільтруючі протигази з'явилися під час Першої Світової Війни. Спочатку протигази представляли собою марлеві пов'язки з декількома шарами і маски, які були просякнуті різними рідкими речовинами, що могли реагувати з отруйними речовинами.

ізолюючі протигазиІзолюючі протигази можуть забезпечити найкращий захист органів дихання; їх використовують при нестачі кисню в атмосфері або при високій її загазованості.

Шланговий протигаз це ізолюючий протигаз, який потрібний для захисту органів дихання, шкіри, зору від шкідливих речовин.

За способом подачі повітря шлангові протигази можна розділити на два типи:

 • Протигази шлангові самовсмоктуючі з подачею повітря по шлангу з чистої зони;
 • Протигази шлангові з примусовою подачею чистого повітря за допомогою вентиляторів, повітродувок або мережі стислого повітря, після його очищення.

шлангові протигазиШлангові протигази мають ряд переваг - у них необмежений час захисної дії, а також завдяки надлишковому тиску виключено попадання зараженого повітря.

Шлангові протигази часто використовують у нафтопереробній промисловості.

протигазиСучасні протигази можна охарактеризувати високою ефективністю, хоча з їхньою допомогою можна домогтися якісного захисту тільки в разі правильного вибору та застосування потрібного виду протигазів в конкретній ситуації.

Противогаз - это прибор для защиты лица, глаз и органов дыхания человека от радиоактивных и отравляющих веществ, вредных примесей, бактериальных средств, которые находяться в воздухе в виде аэрозолей, газов или паров.

Противогазы по принципу защиты можно поделить на:

фильтрующие противогазы (ПДФ-2Д (ш), ГП-7ВМ, ГП-7), которые очищают(фильтруют) вдыхаемый воздух;
изолирующие противогазы (ИП-6, ИП-4МК с патроном РП-7, ИП-4М, а также шланговые противогазы: ПШ-1, ПШ-2), которые изолирует органы дыхания от внешней среды.

За назначению фильтрующие противогазы можно разделить на:

промышленные
гражданские
военные

Гражданские и военные противогазы нужны для защиты от отравляющих веществ, бактериальных аэрозолей и радиоактивной пыли; промышленные для защиты от вредных примесей что испаряются на производстве.

Фильтрующие противогазы появились во время Первой Мировой Войны. Сначала противогазы представляли собой марлевые повязки с несколькими слоями и маски, которые были пропитанны разными жидкими веществами, что могли реагировать с отравляющими веществами.

Изолирующие противогазы могут обеспечить самую лучшую защиту органов дыхания; их используют при недостатке кислорода в атмосфере или при высокой ее загазованности.

Шланговый противогаз это изолирующий противогаз, который нужен для защиты органов дыхания и кожи, зрения от вредных веществ.

За способом подачи воздуха шланговые противогазы можно разделить на два типа:

Противогазы шланговые самовсасывающие с подачей воздуха  по шлангу из чистой зоны;
Противогазы шланговые с принудительной подачей чистого воздуха с помощью вентиляторов, воздуходувок или сети сжатого воздуха, после его очистки.

Шланговые противогазы имеют ряд преимуществ - у них неограниченное время защитного действия, а также благодаря избыточному давлению исключено попадение зараженного воздуха.

Шланговые противогазы часто используют в нефтеперерабатывающей промышленности.

Современные противогазы можно охарактеризовать высокой эффективностью, хотя с их помощью можно добиться качественной защиты только в случае правильного выбора и применения нужного вида противогазов в конкретной ситуации.
Автор: Світ перекладів
ОЦІНИТИ НОВИНУ
5 (голосів: 3)

Комментарии:

 • avatar
  yemer - 23.01.2013, 03:47
  Прикольні протигази.
 • avatar
  Khan - 8.02.2013, 00:25
  The truth just shneis through your post
ВВЕРХ