Оператори мови MATLAB

0
2890

MATLAB

Імена змінних і функцій можуть містити будь-які символи крім спеціальних, але обов'язково повинні починатися з букви. При записі декількох операторів в одному рядку використовуйте роздільник. Роздільником є ​​знак коми. Після єдиного чи останнього оператора в рядку роздільник можна не ставити.

Оператори мають дві форми запису:

 • з неявним присвоюванням (вираз);
 • з явним присвоюванням (змінна = вираз).

При використанні операторів з неявним присвоєнням система автоматично створює змінну з ім'ям ans і привласнює їй значення результату.

MATLAB мова програмуванняДовжина буфера командного рядка обмежена 256 символами. Якщо оператор потрібно перенести у наступний рядок, то слід ввести символ продовження рядка "..." (три крапки), натиснути клавішу Enter і продовжити оператор. У системі MATLAB реалізовано два типа арифметичних операцій: над масивами і над матрицями; операції над масивами виконуються поелементно, а над матрицями - у відповідності з правилами лінійної алгебри.

Числа в MATLAB можуть представлятися з фіксованою і плаваючою крапкою, бути додатніми та від'ємними, дробовими, дійсними і комплексними.

Особливості представлення чисел в MATLAB:

 1. уявна одиниця представляється за допомогою двох символів "i" та "j";
 2. ціла і дробова частини розділяються крапкою;
 3. порядок числа від мантиси відділяється символом "e".

У процесі вирішення завдань змінні можуть займати багато пам'яті комп'ютера. Для очищення пам'яті від змінних в MATLAB використовується функція clear, яка має синтаксис:

 1. clear х — знищення змінної "х";
 2. clear — знищення всіх змінних;
 3. clear а b с — знищення сімейства змінних.

Константа — це чисельне значення унікального імені, яке має математичний зміст. Найчастіше в MATLAB застосовуються наступні константи:

 1. inf—машинна нескінченність;
 2. arts — ім'я змінної, що зберігає результат обчислення;
 3. pi — «число пі»;
 4. eps — похибка операцій з числами з плаваючою крапкою;
 5. realmin — мінімальне число з плаваючою точкою;
 6. reaimax — максимальне число з плаваючою крапкою;
 7. NaN — нечисловий характер даних (Not a Number).

Математичні функції представляються у вигляді fun (x),
MATLABде fun — ім'я функції,
х — аргумент у вигляді числа, вектора або матриці.
Числа, елементи вектора або матриці можуть бути дійсними або комплексними.

Для побудови графіків використовуються спеціальні функції.

MATLAB мова програмуванняПри заданні стилю параметр "s" (вектор констант) представляється у вигляді вектора або рядка символів. Для зазначення назв графіку, підпису осей та ліній сітки використовуються функції: title, xlabel, уlabel, grid on.

Автор: Світ перекладів
ОЦІНИТИ НОВИНУ
5 (голосів: 1)

Комментарии:

ВВЕРХ