Фізика - дуже цікава природнича наука

0
2025

ФізикаФізика - це 1-на з наук, які вивчають природу. Як повідомляє сайт all-physics.ru: свою назву фізика отримала від грец. слова «фюзіс», яке перекладається як «природа». З самого початку фізикою називали науку, що вивчала всі природні явища, а трохи згодом досліджувані данною наукою явища були дастатньо чітко визначені. Що ж називають явищами природи? Це зміни, які постійно в ній відбуваються.

Серед фізичних явищ перш за все необхідно назвати:

  • Механічні, які пов'язані з рухом тіл. Фізика не тільки розглядає і описує рух, а й пояснює причини, за якими тіло починає або припиняє рух, рухається або покоїться;
  • Теплові, обумовлені внутрішньою будовою речовини (їх вивчає термодинаміка);
  • Електромагнітні;
  • Світлові.

Завдяки важливим відкриттям розвивається не тільки сама фізика, а й інші природні науки: хімія, астрономія, біологія та ін. Фізика - це одна з основ природничих наук.

Вивчення фізики має найважливіше значення і для розвитку техніки: люди отримали можливість сконструювати літаки і космічні кораблі, електронні прилади, комп'ютерну техніку та багато іншого.

Багато свої знань люди отримують із спостережень. Вчені-фізики також використовують в своїй роботі метод спостережень.

Часто застосовують ще й інший науковий метод - дослід. В цьому випадку обдумано, з певною метою створюють умови для протікання того чи іншого явища і потім вивчають його. Дослід - це найважливіше джерело фізичних знань. Як правило, досліди проводяться в спеціальних лабораторіях, з використанням лабораторних приладів та обладнання.

Вивчаючи фізичні явища, прагнуть не тільки з'ясувати їх причини, а й найбільш точно описати їх, висловити кількісні співвідношення. Для цього доводиться проводити вимірювання фізичних величин. При проведенні вимірювань використовують різноманітні вимірювальні прилади та інструменти - лінійки, термометри, секундоміри, амперметри та ін. Для кожної фізичної величини існують свої одиниці виміру. Наприклад, довжину вимірюють в метрах, площу - в квадратних метрах, температуру - в градусах Цельсія. Для зручності в різних країнах намагаються користуватися однаковими одиницями. Найбільшого поширення набула Міжнародна система одиниць (СІ).

При вивченні фізичних явищ встановлюють зв'язок між величинами. Якщо зв'язок між величинами носить стійкий характер, його називають фізичним законом, який є математичним виразом закону природи.

Пояснити, чому те чи інше явище протікає так, а не інакше, з'ясувати причину явища дозволяє фізична теорія. Курс фізики дає можливість не тільки пояснити, а й передбачити хід явищ, властивості тіл.

Кожна фізична теорія описує певні явища навколишнього матеріального світу. Всі вони пов'язані між собою, оскільки матеріальний світ єдиний. Сукупність усіх наших знань про світ являє собою фізичну картину світу.

У міру розвитку науки відбувається поглиблення і уточнення знань про матеріальний світ. Не всі властивості матеріального світу і закони природи вже відомі і вивчені. Однак розвиток науки свідчить про те, що матеріальний світ можна пізнати і процес пізнавання є нескінченним.

Автор: Мир переводов
ОЦЕНИТЬ НОВОСТЬ
5 (голосов: 186)

Интересное по теме:

больше новостей

Комментарии:

ВВЕРХ