Навіщо потрібен бюджет грошових потоків і як його розробити

0
2485

грошові потокиФінансово-господарську діяльність компанії можна виразити через грошовий потік, який включає доходи і витрати. Вибір рішення, що стосується інвестування грошових коштів, - найважливіша стадія роботи кожної фірми. Щоб успішно використовувати залучені кошти і отримати найбільший прибуток на інвестований капітал, слід ретельно проаналізувати майбутні грошові потоки, що стосуються реалізації здійснюваних операцій, узгоджених прогнозів і проектів.

Вважається, що найповнішу оцінку ефективності роботи компанії дає звіт про прибутки і збитки. Однак потребам керівника підприємства він не відповідає, адже цей звіт складають за принципом нарахування - витрати в ньому фіксуються лише після списання в бухобліку, а не тоді, коли їх потрібно здійснювати. А значить, навіть ідеально підготовлений звіт відобразить не ті платежі, які компанія здійснила або має намір здійснити, а умовні економічні результати. Щоб у вас перед очима була ясна картина фінансової діяльності організації, вам потрібна звітність:

 • що демонструє, наскільки підприємство забезпечене коштами в будь-який момент часу;
 • вільна від будь-якого впливу законодавчих та облікових вимог (тобто призначена тільки для глави підприємства);
 • охоплює по можливості всі аспекти роботи компанії.

Найкраще цим умовам відповідає бюджет грошових потоків (або cash flow).

Бюджет грошових потоків - це таблиця, яка відображає надходження і витрачання грошових коштів компанії. Скласти її можна на будь-який період - від декількох тижнів до декількох років. Є два поширені методи підготовки цього документа:

 1. прямий;
 2. і непрямий.

При використанні прямого методу операційні грошові потоки розподіляються за статтями доходів і витрат (наприклад, надходження від продажів, зарплата, податки). Непрямий метод передбачає, що операційні потоки визначаються на підставі чистого прибутку з поправкою на амортизацію та зміни оборотного капіталу.

Використовувати непрямий метод в ряді випадків простіше, проте бюджет, складений з його використанням, незручний для аналізу. Тому грошовий потік майже завжди розраховують прямим методом.

Що дає управління грошовими потоками?

Успішне управління грошовими потоками підприємства:

 • Має забезпечувати дотримання фінансового балансу компанії на кожній стадії її розвитку. Темпи зростання і фінансова стабільність в першу чергу залежать від того, в якому ступені варіанти потоків грошових коштів виявляються синхронізованими за своїми обсягами і часом. Високий ступінь подібної синхронізації дозволяє забезпечити значне прискорення виконання стратегічних завдань розвитку компанії;
 • Допомагає зменшити потребу фірми в кредитних ресурсах. За рахунок активного управління фінансовими потоками вдається досягти більш оптимального та економного витрачання своїх коштів, зменшити залежність компанії від залучення кредитних ресурсів;
 • Допомагає скоротити рівень ризику виникнення неплатоспроможності.

Види грошових потоків

Головні грошові потоки підприємства зазвичай групують по 8 головними ознаками.

 1. За масштабами обслуговування господарського процесу:
 2. по компанії в загальному;
 3. по кожному окремому відокремленому підрозділу;
 4. по різним економічним операціям.

За видами господарської діяльності:

 1. операційні грошові потоки (виробництво, основна діяльність);
 2. інвестиційні;
 3. фінансові.

У напрямку руху грошових коштів:

 1. надходження грошей вважається позитивним потоком грошей;
 2. витрата грошей виступає негативним потоком грошей.

За методом обчислення обсягів:

 1. Валовий грошовий потік - всі грошові потоки в своїй сукупності;
 2. Чистий грошовий потік (ЧГП) являє собою різницю між прибутковими та видатковими фінансовими потоками в досліджуваному періоді. Виступає ключовим результатом функціонування компанії, в значній мірі визначає фінансовий баланс і темпи збільшення ринкової ціни компанії.

За методом оцінки в часі:

 1. справжній;
 2. майбутній.

За рівнем достатності:

 1. надлишковий - грошовий потік, під час якого величина надходжень грошей набагато більша фактичної потреби компанії в їх цільовому використанні;
 2. дефіцитний - грошовий потік, під час якого дохідні надходження набагато менші фактичних потреб компанії в цільовому їх використанні.

За безперервності формування в аналізованому періоді:

 1. дискретний грошовий потік - дохід або витрата, що обумовлені проведенням разових економічних угод компанії в досліджуваному періоді часу;
 2. регулярний - прибуткове надходження або витратне використання грошей з різних економічних операцій, що здійснюються на досліджуваному часовому відрізку безперервно по відокремленим тимчасовим проміжкам такого періоду.

За стабільністю тимчасових інтервалів:

 1. з однаковими часовими проміжками в межах досліджуваного періоду - ануїтет (нараховані на одну і ту ж дату відсотки за кредитними зобов'язаннями);
 2. з відмінними часовими проміжками в межах досліджуваного періоду (виплати по лізингу).

Навіщо потрібна оцінка грошових потоків?

Першочерговим завданням детального аналізу потоків грошей вважається знаходження джерел виникнення надлишку (нестачі) фінансових ресурсів, визначення їх джерел і способів витрачання. За результатами вивчення потоків грошових коштів можна отримати відповіді на такі важливі питання:

 • Який обсяг, які джерела надходження грошей і які головні напрямки їх використання?
 • Чи може компанія під час здійснення своєї операційної діяльності домогтися ситуації, коли прибутковий грошовий потік перевищує видатковий, і в якій мірі вважається стабільним таке перевищення?
 • Чи може компанія розплачуватися по наявним у неї поточним зобов'язанням?
 • Чи вистачить отриманого компанією прибутку, щоб задовольнити грошову потребу, яка у неї склалася?
 • Чи вистачить компанії її грошових резервів для інвестиційної активності?
 • Чим можна пояснити різницю між розміром прибутку компанії і обсягом грошей?
Автор: Мир переводов
ОЦЕНИТЬ НОВОСТЬ
5 (голосов: 182)

Комментарии:

ВВЕРХ